ISO 9001: 2008

BMTrada ISO 9001

ISO 9001 standardı, Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından geliştirilmiş kalite yönetim uygulamalarını içerir.

PRODINOX müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneğinin olduğunu ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığını bu standart ile garanti eder.

PRODINOX bu bağlamda ISO 9001 standardının yazılı ve uygulamalı tüm mevzuatına uyar ve sitemini sürekli geliştirmeyi hedefler.

OHSAS 18001: 2007

BMTrada OHSAS 18001

OHSAS 18001, uluslararası iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir.

PRODINOX OHSAS 18001’in temel amacı olan; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sunar.

Temel hassasiyetimiz;
1) Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
2) Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması.
3) İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması.

EN ISO 3834-2

GSI-SLV 3834

EN ISO 3834-2 standardı, kaynaklı imalat yapan üreticiler için metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

PRODINOX;
Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlanarak;
- Malzeme seçimi
- Sarf malzemesi seçimi
- Kaynak koordinasyon personeli
- Çalışan kaynakçıların sertifikalalı olması
- Kaynak yöntemlerinin belirlenmesi
- Kaynaklı imalatın yapılması
- Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandırılır.

PRODINOX, ISO 3834-2 standardının uygulaması ile; kaynaklı imalatın kontrollü koşullar altında sürekliliğinin sağlanmasını garanti eder.